Τετάρτη, 21 Μαΐου 2008

λλιο πιο τζιεί...

Σήουρα ούλλους μας επέρασε που το νου μας, έστω τζιαι για λλιο...
Η μεγάλη περιπέτεια, η φυγή, η απομόνοση, η επιβίωση μες τη φύση με τους κανόνες της φύσης - όπως ήταν κάποτε τζιαι όπως θα έπρεπε να ένει...

Πολλά καλό...Εθκιάβασα τζιαι άκουσα για αρκετούς που το εκάμαν...
Οι παραπάνω μας θέλουμε αλλά κολώννουμε ή εν το κάμνουμε να ξεκολλήσουμε που την άνεση μας...

Respect σε τζίηνους που το επιχειρούν...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου