Κυριακή, 17 Μαΐου 2009

Φωστήρες του κυκλοφοριακού

Εθκιάβασα εχτές στον Πολίτη πως οι (ακριβοπληρωμένοι) φωστήρες που εν να μας γλιτώσουν που την πρωινή ταλαιπωρία αποφάσισαν πως η λύση ένει να πλατύνουν το highway. Εν θα μπω στη διαδικασία παράθεσης μελετών που λαλούν πως εν μαλακίες που κάμνουν, εν η δουλειά τους να τα θκιεβάζουν τούτα...

Για την έξοδο της Λευκωσίας άτε να το καταλάβω. Πες τζιαμέ ανοίουνται μπροστά σου καμπόσα χιλιόμετρα highway οπότε πιο πλατύς δρόμος θα μπορούσε να βοηθήσει αν ήταν τζιαμέ το πρόβλημα. Το θέμα ένει όμως πως έννεν κατά την έξοδο που τη Λευκωσία έχουμε σημαντικό πρόβλημα αλλά στο έμπα της. Τζιαι τζιαμέ το πρόβλημα εν λύεται με πιο πλατύ δρόμο.

Κύριοι το πρόβλημα δημιουργείται γιατί η Λευκωσία τις πρωινές ώρες ξυσσιηλά που αυτοκίνητα. Οι εισόδοι της Λευκωσία μπουκκώννουν τζιαι εν φορεί άλλα οπότε δημιουργείται κίνηση. Εκάμετε κάτι για τούτο? Ερυθμίσετε τα φώτα τροχαίας να δουλεύκουν σωστά ούτως ώστε άμα καταφέρεις να κινηθείς να συνεχίσεις να βρίσκεις πράσινο τζιαι να μεν σταματάς σε ούλλα τα φώτα? Εδημιουργήσετε γραμμές λεωφορείου τζιαι αγοράσετε λεωφορεία να έσσιει εναλλακτική λύση ο άλλος τζιαι να μέννεν αναγκασμένος να έρτει με το αυτοκίνητο του? Με τα 40 εκατομμύρια που λοαρκάζεται να πετάξετε σε κόψιμο δεντρών τζιαι περεταίρω σσιηλαρώματος με κουγκρί τζιαι πίσσα εμπορούσετε να αγοράσετε 50 λεωφορεία τζιαι να πιερώννεται τζιαι τους οδηγούς τους να πέρνουν τζιαι να φέρνουν το κόσμο μούχτιν ώσπου ο κόσμος να βάλει το λεωφορείο στη ζωή του τζιαι να γίνει αυτοσυντήρητο το λεωφορείο. Εν τζιεν να εχρειάζετουν τζιαι δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αν το εφαρμόζετε τούτο... ΤΖιαι στην τελευταία τριτοκοσμική χώρα του κόσμου έτσι γίνεται...

Φυσικά τζιαμέ οι πούντζιες των κεντηκελένηων που αποφασίζουν εν να εγεμώνναν πιο λλίον (γιατί πάλε εν να εγεμώνναν). Οπότε επροτιμήσετε το πίσσωμα τζιας φωνάζουν ούλλοι οι επιστήμονες συγκοινωνιολόγοι πως πιο πολλοί δρόμοι δυσχεραίνουν το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Εν τζιαι κοντά στο νου: Άμα έσσιεις ένα καλαμάκι μέσω του οποίου πρέπει να περάσει το νερό σου που μέσα εν πανά βάλεις το νερό σου μέσα σε τάγκι δίτονο πάλε την ίδια ώρα εν να χρειαστεί για να σσιονωστεί με το αν έβαλλες την ίδια ποσότητα νερού σε παούρι. ΑΝ θέλεις να τελειώνεις γλύωρα άλλαξε πρώτα το καλαμάκι τζιαι βάλε τουλάχιστον λάστιχο του νερού τζιαι μετά προχώρα να πιντώσεις - αν χρειάζεται πλέον - το τάγκι το δίτονο...